Het leger is weer terug

Diederik, de generaal van het vijandige leger staat voor de deur van Hildegard's klooster en eist de toegang. Het leger is in het geheim weer teruggekomen en maakt zich klaar voor een verrassingsaanval. Diederik zorgt dat Hildegard de stad en de van Amstels niet op tijd kan waarschuwen.

Kerstmis in Amsterdam - een optocht met kaarsjes. Men zingt 'stille nacht, heilige nacht', 'Er is een kinneke geboren op aard' en 'gloria in excelsis deo'. Gijs en Badeloch worden omringd door feestgangers. Het is heel gezellig. Na even komt Rafael op.

Nacht, Op het Zeepaard. Een aantal soldaten is onder takkenbossen gaan liggen. Vosmeer gaat erbij staan met een nautisch uitziend stuur in zijn handen. Hij kijkt uitermate verdacht om zich heen en fluistert tegen het publiek en tegen de soldaten die onder de takkenbossen liggen.